Πρόεδρος στο 8ο συνέδριο του ΕΚΘΑ, 24/04/2021

Πρόεδρος στο 8ο Συνέδριο τού ΕΚΘΑ (έγινε διαδικτυακά) στο στρογγυλό τραπέζι που αφορούσε την περιφερική αθηρομάτωση.

Εξαιρετικές ομιλίες για ισχαιμία κάτω άκρων, αθηρομάτωση τού βυθού, μικροαγγειοπάθεια τού εγκεφάλου και μεσεντέριο ισχαιμία.
Δεν έλειψαν και οι αναφορές σε περιστατικά σοβαρών θρομβώσεων σχετιζόμενων με covid-19.

 


1