Μάϊος 2022, Το νέο εξαιρετικό ιατρικό σύγγραμμα της Γενοβέφας Κολοβού

Είχα την τιμή να προλογίσω το νέο εξαιρετικό ιατρικό σύγγραμμα της Γενοβέφας Κολοβού. Είχα τη χαρά επίσης να συμμετέχω για μια ακόμη φορά στην επιμέλεια κειμένου (26ο σύγγραμμα στη σειρά μαζί με τα ξενόγλωσσα).

 


1