9/4/22 Πρόεδρος στο 9ο Συνέδριο ΕΚΘΑ

Πρόεδρος στο 9ο Συνέδριο ΕΚΘΑ στο στρογγυλό τραπέζι που περιελάμβανε την προ-υπέρταση και τον προδιαβήτη. Οι καταστάσεις αυτές συχνά συνοδεύονται με εγκατεστημένα σημάδια αθηροσκλήρωσης. Είναι επομένως αναγκαίος ο έγκαιρος εντοπισμός και η δραστική αναχαίτιση της εξέλιξής τους από προνοσήματα σε νοσήματα.


1