Πρόεδρος στο 15ο μετεκπαιδευτικό μάθημα του ΕΚΘΑ

Πρόεδρος στο 15ο μετεκπαιδευτικό μάθημα του ΕΚΘΑ στο στρογγυλό τραπέζι που αφορούσε τη διαχείριση των ασθενών και τη λήψη αποφάσεων. Τα περιστατικά που παρουσιάστηκαν αφορούσαν κολπική μαρμαρυγή, οξέα στεφανιαία σύνδρομα και μυοκαρδιοπάθεια Takochubo.


1