12/01/2022, Πρόεδρος στο Καρδιομεταβολικό Σχολείο

Πρόεδρος στο Καρδιομεταβολικό Σχολείο. 80 Παθολόγοι, Διαβητολόγοι, Καρδιολόγοι και Γενικοί Γιατροί μετεκπαιδεύονται στην Καρδιομεταβολική Ιατρική. Πολύ υψηλού επιπέδου διαλέξεις και σωστές κατά πλειοψηφία απαντήσεις στις πολύ δύσκολες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θέσαμε, διαπιστώνοντας για μια ακόμη φορά το εξαιρετικό επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσεων των Ελλήνων γιατρών.


1